Ruters planlagte monsteranlegg i Groruddalen

Ruter ønsker å bygge en monstrøst oppstillingsplass for busser med tilhørende verksteder, kontorer og garasjer. Det er mange grunner til at dette er et dårlig ønske, hensynet til nabolagets beboere er en av dem.

Om vi ser bort fra mindre saker som at oppstillingsplassen plasseres midt oppå pilegrimsleden som går fra Oslo til Trondheim er denne utbyggingen en dårlig nyhet for en by som mangler gravlunder og en del av byen som strever med fortetting og skårer lavt på levekårsundersøkelser sammenlignet med andre bydeler.

Påvirkning på boområdene

Klemt mellom Ulvensplitten, Ringvei 3 og E6 ligger Ulven med flotte boområder for mennesker i alle aldre. Til tross for at vi er omgitt av de tyngst trafikkerte veiene i Norge er selve bomiljøene her som oaser å regne, stort sett skjermet fra den største støyen. Svevestøv er det ikke like lett å skjerme for som støy, allikevel er det et lite samfunn her hvor de fleste bryr seg om hverandre.

Ulvenveien er mindre trafikkert enn den kunne vært. Det skyldes i stor grad en sperre i veien der den kobles på E6 sørgående slik at personbiler ikke kan passere. Derimot har vi bussene som kommer, og som denne påkoblingen er tiltenkt. I dag er det holdbart til tross for at langt fra alle busser er i rute. Mange av bussene som passerer skal transportere seg selv fra A til B eller de er på testtur i forbindelse med service.

I denne sammenheng kan man gjette på at Ruter vil si at trafikken her ikke vil øke da deres anlegg i Persveien får en feiende flott infrastruktur til og fra. Allikevel er det på det rene at i sjafører og mekanikeres hektiske hverdag vil de velge den raskeste og enkleste veien når de ikke kjører i rute. Det vil være Ulvenveien.

Det er tvilsomt om nabolagets unger som går til og fra skolen synes det er særlig stas, vi voksne kan i hvert fall ikke applaudere det.

Nedprioritering av Groruddalen

Området vi her snakker om er inngangsporten til Groruddalen. Det er her eventyret starter når en skal utforske dalen som skjærer gjennom Oslo. Siden 2007 har Oslo kommune hatt dalen som satsningsområde, en satsning som skal vare til 2016. Grunnene kommunen lister opp på sine nettsider er blant annet at det er store levekårsforskjeller her, tre store veier og en jernbane som gjør det vanskelig å bevege seg på tvers i dalen samt støy og luftforurensing som gjør dalen til et mindre attraktivt bosted.

Nå ønsker altså Ruter å krone politikernes prisverdige satsing på Groruddalen med en enorm parkeringsplass for busser som vil medføre mer støy og mer trafikk lokalt.

Buss for gravlund

Aftenposten presenterte 31. mai 2013 varsku fra Gravferdsetaten hvor det varsles om at Oslo er i ferd med å få mangel på gravsteder. Deler av område Ruter ønsker å plassere sine garasjer, verksteder og busser på er i dag regulert til grav- og urnelund. Det er vanskelig å se for seg at antallet gravplasser i Oslo øker om man heller parkerer på stedene regulert for formålet.

Forslaget virker rett og slett lite gjennomtenkt. Altså, Ruter har sikkert nøye tenkt gjennom hva som er bekvemt for dem, men flertallet i dette hjørnet av byen er ikke ofret rare tanken.

Les også: Urnelund og grønt eller mer trafikk og asfalt? (Katedralparken), KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING I OSLO (PDF)

Comments

comments

2 thoughts on “Ruters planlagte monsteranlegg i Groruddalen

 1. Hvor mener du er et best egnet sted ? Du har noen gode argumenter, men du fullfører ikke argumetasjons rekken din. Din påstand i siste avsnitt er usaklig og fremmer overhode ikke debatten. Du vet da ikke hvilke hensyn ruter har tenkt igjennom.
  Jeg bor i nabolaget og deler bekymringen rundt økt trafikk. Derimot så inser jeg at om vi fremover skal kunne få ett godt kolektiv tilbud så trenger Ruter å få etablert ett slikt anlegg. Det bør være plassert sentralt slik at man kan begrense tomkjøringen og på den måten spare miljøet. Ser frem til å se din gjennomtenkte alternative plan som vil fungere for alle

  1. Jeg ville sett mot Nydalen/Maridalsveien/Tåsen.

   Da jeg ikke kjenner samtlige reguleringsplaner i Oslo er det vanskelig for meg å legge en «gjennomtenkt alternativ plan som fungerer for alle», men jeg kan si noe om at denne løsningen ikke er særlig god.

   I argumentasjonsrekken kan du legge til at vi nå får en flott byutvikling som strekker seg fra Ensjø til Løren. Tilstøtende til dette er Økern og det er, fra mitt ståsted, ønskelig at man ser Ulven i sammenheng med Økern. Det er da også planer som skisserer muligheter for transformasjon av området med boliger og moderne kontorer. http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/plan-%20og%20bygningsetaten%20(PBE)/Internett%20(PBE)/Dokumenter/Filer%20utlagte%20saker/2013/Ulvenveien89_forslagsaksfremstilling.pdf

   Da synes jeg ikke et digert bussanlegg, med økt trafikk, passer inn.

Comments are closed.