Fraværsgrense i videregående skole er bare tull

 

Mens skoler har tatt sommerferie har diskusjonen om elever, fravær og karakterer gått sin gang i pressen. Sist ut er Oslos skolebyråd, Torger Ødegaard, som vil nekte elevene karakter om de har 15% fravær (eller mer) i enkelte fag. Hva vil de oppnå med dette? 

Bakgrunn

Diskusjonen ble utløst av undersøkelse presentert av Utdanningsforbundet hvor 71% av spurte lærere i studieforberedende utdanningsprogram mente det skal være en øvre grense for hvor stort fravær en elev kan ha før de blir nektet karakter i faget. Dette har nå resultert i en søknad fra Osloskolene til Utdanningsdirektoratet hvor de ønsker en ordning hvor fravær over 15% fører til karakteren IV (ikke vurdert). Dette fordi elevenes plikter skal komme tydeligere frem. I mine ører skurrer dette noe alvorlig.

 

Uten logikk

Hvor kommer tallet 15% fra? Kunne det ikke vært 20%? Eller 10%? Samfunnet er generelt opptatt av at sanksjoner, reaksjoner, konsekvenser og straff er logisk i forhold til forseelsen. I strafferetten settes derfor bøter ofte etter betalingsevne og noen får fengselsstraff der andre får samfunnsstraff. Bakgrunnen er en individuell behandling av hver enkel sak og sanksjonen som følger er mer eller mindre logisk. Når en setter en slik fraværsgrense forsvinner den individuelle behandlingen. Lærere kan lene seg tilbake og følge fraværsutviklingen, i det øyeblikket den bikker det tilfeldig fastsatte prosenttallet får elven karakteren IV. Det står jo i reglene.

Da spiller det åpenbart ikke lenger noen rolle hva fraværet skyldes og om det er gjort tiltak tidligere for å veilede eleven i forhold til sitt fravær.

Når en ser elevene som individer kan det være mange grunner for fravær. Noen gir faen, noen er spillavhengige og gamer hele natta og noen kan ha en familiesituasjon som gjør at eleven må følge sine yngre søsken i barnehagen på morgenen. Er det logisk at disse blir møtt på samme vis?

Ingen arbeidsgivere godtar så høyt fravær

Uteblivelse fra arbeid uten gyldig grunn (skoft) er lite populært i arbeidslivet. Normalt vil skoft medføre samtale med nærmeste foresatte og man prøver å finne en løsning på problemet. Dersom den ansatte fremdeles skofter vil vedkommende få skriftlige advarsler, tre i tallet og oppsigelsen er et faktum. Lærere vil det annerledes. De vil tilsynelatende ha et spillerom for skoft som er godkjent. Er skoftet mindre enn 15% er alt helt greit. Nå er det nå engang slik at 15% utgjør utrolig mange timer i undervisningen. Om en tar Teknikk og industriell produksjon (VG1) som utgangspunkt og ser på de enkelte fagene vil det utgjøre følgende:

Fag:                                              Timer:

Produksjon                                   29,55
Tekniske tjenester                         21
Dokumentasjon og kvalitet              21
Engelsk                                        12,6
Matematikk                                  12,6
Kroppsøvning                                 8,4
Naturfag                                         8,4
Norsk                                             8,4

Til sammen blir dette svimlende 121 timer og 57 minutter.  Når vi vet en arbeidsuke er på 37 timer og 30 minutter trenger man ikke akkurat høyskole for å forstå at ingen arbeidsplasser finner seg i et så høyt udokumentert fravær. Det skal altså skolene gjøre ovenfor sine elever.

Noen skoler periodiserer og undervisningen og har fagdager. Dersom en elev skulle være så uheldig å få influensa den uka det er 8 timer fagdag i naturfag synes altså Torger Ødegaard det er logisk at eleven ikke får vurdering i faget.

Det finnes gode virkemidler i dag

Når en følger diskusjonen om fravær virker det som om videregående opplæring er et anarki hvor elevene kommer og går som de vil, mens lærere er fullstendig uten virkemidler. Nå er det engang slik at både opplæringslova og forskrift til opplæringslova sier noe om elevers plikter. Videre delegeres ansvaret for et ordensreglement til skoleeiere (fylkene) og både Oslo og Akershus understreker at eleven har plikt til å møte, og delta, i undervisning samt gi beskjed om eleven er forhindret fra å møte. Videre åpnes det for sanksjoner.

Dersom en elev melder seg ut ved ikke å møte til undervisning er det logisk at eleven konfronteres med fravær så tidlig som mulig. Det kan være etter 1 times fravær. Her er det naturlig å spørre om årsaken til fraværet og forsøke å veilede i forhold til dette. Resultatet kan være involvering av foresette eller faginstanser som BUP og barnevern. Fortsetter fraværet kan klassebytte være en mulighet, det hender faktisk at elever og lærere ikke klarer å samarbeide uten at det er noen veldig god grunn for det. Deretter åpner loven for bortvisning og tap av skoleplass.

En prosess som gir eleven læring avsløres ikke med et tilfeldig valgt tall på hvor høyt fravær som er akseptabelt, prosessen finnes bare gjennom å være tett på elevene og ha samtaler på individnivå.

 

Avsluttningsvis

Det er forbausende at Utdanningsforbundet står i spissen for en diskusjon for å gjøre lærere svakere i sin profesjon og tar til ordet for en mindre human skolehverdag, en skolehverdag der individet ikke står i fokus. Når skolebyråden i Oslo ønsker «mer disiplin» bør han heller søke arbeid i en kennel, i motsetning til mennesker trenger ikke hunder å forstå hvorfor den ikke skal gjøre det den gjør, den får bare en go´bit når den gjør som vi vil. Er det neste steg, elever som møter til undervisning får en sjokolade?

Selv underviser jeg ikke på studieforberedende. Jeg underviser på yrkesfag hvor vi (med et par unntak) har 2 år på å gi elevene den sosiale handlingskompetanse og faglig læring de trenger for å lykkes i arbeidslivet og bli positive bidragsytere til fellesskapet. Kan hende det er der skillet går?

Comments

comments

5 thoughts on “Fraværsgrense i videregående skole er bare tull

 1. Godt innlegg, men jeg er ikke enig med deg:) For det første, jeg ønsker meg ikke fraværsgrense slik at jeg skal kunne lene meg tilbake og vente på at problematiske elever når 15 % grensa, slik at jeg da enkelt kan sette IV. Jeg tror du undervurderer mange av lærerkollegaene dine som ønsker seg en fraværsgrense om du sier det. For det andre, grensa kan godt være 10 eller 20 %, poenget er ikke at den må være 15 %. Men vi trenger en veiledende målestokk for hva som faktisk kreves av tilstedeværelse for å være elev i vgs. Så kan du regne ut hvor mange timer det utgjør, ja vel, men argumentet slår tilbake på seg selv når vi i dag må praktisere et regelverk som gjør at en kan være borte langt mer enn 15 eller 20 % også uten god grunn. Dette gjelder selvsagt enkeltelever, og det er de samme enkeltelevene som vil spekulere i fravær, med eller uten grense… Jeg har vært borti elever som har hatt over 50 % fravær i fag, og de må med nåværende regelverk få karakter. Det er ikke rettferdig! Motargumentet er selvsagt at ja man må ha mange små vurderinger, men det hjelper ikke når skoleledelsen på veldig mange skoler legger opp til store ekstrasjanser i april/mai som dekker alle kompetansemål, og dermed går elevene fritt fram for høyt fravær gjennom året.

  Å argumentere for en grense er for meg å argumentere for en veiledende fellesfasit for å vise at deltagelse er en forutsetning for å være elev i vgs. For de andre har vi privatistordningen.

  Se ellers også min blogg for mange innlegg ang. dette; evakosberg.blogspot.com

  1. Nei, det er ikke sånn at elever med fravær over 50% MÅ få karakter. Regelverket åpner for andre sanksjoner.

   Om vi skal ha et positivt syn på elevene må vi ha som utgangspunkt at de ønsker å være elever, ønsker å være på skolen og ønsker å lære. De har tross alt søkt, og takket ja, skoleplass selv. Om det er tilfelle vil det være andre årsaker til fraværet. All verdens fraværsgrenser vil ikke endre på det. Derfor mener jeg en fraværsgrense er utslag av et negativt elevsyn.
   En veiledende fellesfasit flytter fokuset fra elev som individ til elever som en homogen massse. og frarøver eleven muligheten for å påta seg ansvar for egen utvikling og egne valg.

 2. Tilføyer at jeg jobber i Akershus fylke, som svar på eksemplet om at det der understrekes at eleven skal møte og delta.

  1. Heisann! Dette var en spennende debatt som fikk hodet litt opp av feriedvalen. Jeg lurer på hvorfor du skriver at elever med 50% fravær må få karakter, Eva? Også oppfatter jeg, muligens helt feil, men jeg lurer på hvorfor det gjør noe om en elev er borte i 50% av timene dersom han/hun dermed må ha ganske høy grad av kompetanse i faget fra før. Ellers rimer det jo ikke at eleven skal få karakter… Jeg har flere ganger hatt elever som har så mange utfordringer på hjemmebane at det egentlig er beundringsverdig at de i det heletatt kommer på skolen. Disse elevene blir ikke bedre på skolen av at lærere står med en arogant mine og ser ned på dem når de da først kommer. Målet må vel være å få til mest mulig med dem i den tiden de er der. Det er imidlertid sikkert brysomt at ikke alle elevene sitter på pultene samtidig og får samme leksjoner slik at man ikke trenger å snakke så mye med dem….

   Ellers må jeg si at du har gjennomtenkte og gode poeng Anders!

   Randi

   1. Kompetansemålene er jo styrende for hvordan det går med karakterene mener jeg…. så kan vi ellers ha en debatt om moral og hva som er rettferdig behandling av elever…

Comments are closed.