Kjøpt og betalt

 

 

Norsk idrett er fundamentert på frivillighet, lange og harde dugnadstimer samt enkelte ildsjeler hvis eneste betaling er at de er glad for å bety noe for andre. På taket derimot sitter kyniske, manipulative og beregnende gribber.

I går ble det kjent gjennom Dagbladet og VG at det var snusk i kulissene da Tove Paule ble valgt til president for Norges idrettsforbund i 2007. Leder for årets valgkomité fant det nødvendig å rykke ut med opplysninger om at han mener å vite at Tove Paulsen lovet sin motkandidat Odd-Roar Thorsen vervet som visepresident og betydelig forhøyet økonomisk kompensasjon dersom han var villig til å trekke seg før valget. Leder for valgkomiteen, Arvid Sulland, har vist om dette siden høsten 2010 men synes det er helt greit å vente 7 måneder før han varsler. Betimelig nok er dette 2 dager før idrettstinget settes.

Hva i alle dager foregår?

For å ta det første først, Tove Paule er president i et idrettsforbund der Odd-Roar Thorsen er visepresident. Tove Paule er også styremedlem i Senter for prestasjonsutvikling AS hvor Odd-Roar Thorsen er styrets leder. Artig nok er Thorsen også nestleder i Idrettens Studieforbund hvor Tove Paule er styremedlem. Det er ikke unaturlig å tenke seg at disse tilleggsvervene følger av hovedvervene. Samtidig kjenner vi til at i enkelte kulturer er det ikke uvanlig å gi hverandre styreplasser som vennetjenester eller som en takk. Den siste tanken er i all sin tabloisme mye mer sexy en det første alternativet.

Gjennom organisasjonssider vet vi altså at Paule og Thorsen sitter i noen styrer sammen, i tillegg til idrettsforbundet, og gjennom media tror vi at vi vet at honoraret for visepresidenten ble hevet etter valget av Paule og Thorsen. Sammenfall i hendelser gir all grunn til å stusse. Særlig når tidligere idrettspresident Karl Arne Johannesen forklarer VGat den andre idrettspresidenten kun får halvparten av Thorsen i honorar. Dette stinker svett pung.

Hva så med lederen av valgkomiteen? Tidspunktet for hans utspill er så trivelig timet atEsten O. Sæther ganske klart uttaler at dette er en del av en maktkamp mellom en fløy hos idrettsforbundet som ønsker valgkomiteens forslag som nytt styre og en fløy som ønsker seg Tove Paules tilhengere i et nytt styre. Angivelig dreier dette seg om særforbundenes interesser mot allidrettens interesser. Dette er fornuftig at Sæther. Ikke fordi han nødvendigvis har rett, men fordi han taler et pressekorps imot som igjen jager i flokk uten evne til å reflektere over hva som faktisk er motivasjonen til deltakerne i det sirkuset som etablert.

Til syvende og sist viser dette hvordan det arbeidet som gjøres av ildsjeler, frivillige, dugnadsarbeidere og andre engasjerte i idrettsklubbene reduseres til simpelt maktspill for den enkeltes beste fremfor et systematisk arbeid til det beste for alle. Frivillige organisasjoner blir alt for ofte overløpt av personer med ønske om personlig makt styrt av eget ego fremfor å styres av de som faktisk utgjør en forskjell. Disse er nemlig mer enn glade når de kan legge forholdene til rette for andre.

Les også:

Idrettstyret stiller seg bak Tove Paule (VG)

Her nekter Tove Paule å kommenter korrupsjonspåstander (VG)

Comments

comments

1 thought on “Kjøpt og betalt

Comments are closed.