Ingen liker å bli lurt av Humanetisk forbund

I sin kamp mot det alternative og åndelige samfunnet om medlemmer og penger velger Humanetisk forbund å forlate de grunnleggende prinsippene i humanismen. Hvorfor ønsker de å lure oss?

Tanken er nobel som en ridder i skinnende rustning på en hvit hingst. Stadig flere mennesker er på åndelig søken og i kjølvannet av dette vokser en industri av kvakksalvere og useriøse aktører opp. I sin kamp mot de useriøse og pengegriske kaster Humanetisk forbund humanismens grunnsteiner på båten gjennom sin kampanje med det fengende navnet ”Ingen liker å bli lurt”.

Selve fundamentet i humanismen er menneskets og individets rett til å ta egne valg siden en hver er født fri. En logisk følge er dermed at mennesket også er født med evne til fornuftig tenkning. Dermed kan heller ikke humanismen i sin natur være dogmatisk. En fornuftig tenkning vil alltid være påvirket av den tid mennesket lever i og de forutsetninger mennesket har til å gjøre frie valg. Om en person kun kjenner til vaniljeis vil vedkommende alltid velge vaniljeis. Kjenner personen til flere sorter derimot har denne en virkelig frihet til å velge den smaken som passer best for seg selv.

Nettopp av den grunn er det positivt at mennesker oppsøker forskjellige filosofiske retninger, ulike trosretninger og alternative åndelig samfunn. Dette er nøkkelen til å få de forutsetningene som skal til for å gjøre de valg som er det beste for individet. I denne jungelen er det naturligvis mye useriøst. Dette gjelder så vel for religion og alternative åndelige retninger som for filosofiske retninger. Heldigvis legger humanismen til grunn at individet har evne til fornuftig tenkning. Når vi erkjenner dette må vi og akseptere at noen mennesker ikke velger det samme som oss selv.

I følge Humanetisk forbund vokste deres humanisme ut av den samme tradisjonen for fri tenkning som gav opphav til moderne vitenskap.  Heller ikke moderne vitenskap er dogmatisk og statisk, den påvirkes hele tiden av den kunnskap vi besitter på det nåværende tidspunkt og en rekke antagelser som må ligge til grunn for at en tese skal stemme med virkeligheten. I motsatt fall ville det ikke foreligget diskusjoner i vitenskapelige kretser og forskere ville ikke hatt noe behov for å etterprøve hverandre.

Humanistmanifestet, Humanetisk forbund sine egne retningslinjer, slår fast følgende:

 Humanismen er uten forestillinger om guder eller andre overnaturlige makter, men understreker verdien av respekt for andre menneskers livssynsvalg og toleranse for innholdet i deres livssyn. Humanister kjemper for livssynsfrihet, som inkluderer retten til frihet fra religion”.

Om vi skal ta dette på alvor, og det skal vi jo, fremstår deres kampanje ”Ingen liker å bli lurt” som enda mer underlig. Fremfor å argumentere for humanisme og for egen filosofiske tilnærming til livet velger de altså å argumentere mot alle andre som har et annet tankesett, stikk i strid med deres eget manifest. Dermed fjerner de overbevisningen om at individet er født med evne til fornuftig tenkning. Uten å tillate at individet gjør egne erfaringer, og treffer beslutninger på bakgrunn av disse, er altså Humanetisk forbund i ferd med å tegne et dogmatisk og universal sannhet som skal gjelde for alle. Alltid.

Selvsagt dreier dette seg om penger. På sidene til Humanetisk forbund de kaller ”Ingen liker å bli lurt” poengterer de selv at alternativmesser, alternativ medisin og TV-programmer med tema om spøkelser og synske er i eksplosiv vekst og at det benyttes store pengesummer på disse områdene. Denne pengebingen vil Humanetisk forbund ha sugerøret sitt i. De vil ha medlemmer som genererer betydelig statsstøtte og de vil ha flere handlende i sin nettbutikk hvor man kan kjøpe ganske ordinære t-skjorter til den nette prisen av NOK 170,-

Friheten til selvstendig tenkning lenge leve! Så lenge man tenker som Humanetisk forbund.

Les også:

Humanisme (Wikipedia)

Comments

comments

1 thought on “Ingen liker å bli lurt av Humanetisk forbund

Comments are closed.